Продужени боравак

Рад у продуженом боравку организоваће се  у складу са Правилником  о ближим  условима организовања  целодневне наставе  и Продуженог боравка  ( Службени гласник РС ,бр. 77/2014) и  уз примену  свих прописаних епидемиолошких мера  заштите, са посебним  нагласком на организацији исхране и слободног времена ученика.

     У школској 2021 /2022. години  рад  у продуженом  боравку  реализоваће се  у  две групе које ће сачињавати ученици првог односно  другог разреда , укупно  до 60 ученика. Рад у боравку почиње у 07,00 часова, а завршава се када родитељи дођу по децу у поподневној смени, око 17 часова.

 Једну групу чине ученици првог разреда, а другу ученици другог разреда.  Ако први разред иде на редовну  наставу пре подне за њих ће настава у продуженом боравку почињати у 11 часова и 30 минута па све док родитељи не дођу по своју децу,  а најдуже до 17,00 часова. Ако ученици   првог разреда редовну наставу похађају после подне за њих настава у боравку почиње у 7,00 часова и траје до почетка редовне наставе.  Исто важи за ученике другог разреда с тим што ће они наставу  похађати у супротној смени у односу на ученике првог разреда. 

Са ученицима првог разреда  у боравку ће радити наставница разредне наставе Весна Шукер, а са ученицима другог разреда наставница разредне наставе Биљана Анђелковић.

Смене се мењају на две недеље.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Продужени боравак током трајања епидемије Covid-19

У складу са инструкцијама  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а  у вези са поступањем основних школа за пријем ученика у продужени боравак током трајања епидемије COVID -19 обавештавамо вас следеће:

 • Продужени боравак почиње са радом 11. маја 2020.године;
 • Анкетирани су родитељи ученика који су пре ванредног стања били укључени у рад продуженог боравка;
 • Извршена је дезинфекција школских просторија, прибора и опреме у складу са прописима који се односе на здравствену заштиту становништва од заразних болести;
 • Обезбеђена је довољна количина личне заштитне опреме за запослене и средстава за дезинфекцију;
 • Продужени боравак је отворен само за децу чији родитељи су исказали ту потребу због обавеза на радном месту;
 • Родитељи могу доводити децу радним даном  најраније у 7,30 часова, а по ученике доћи најкасније у 16,30 часова;
 • Потребно је да  оба родитеља/самохрани родитељ донесу доказ (потврду) о  ангажовању од послодавца ;
 • Обавеза родитеља је да обавести дежурног наставника да ли ће дете доћи следећи дан;
 • Деца би требало да доручкују кући, а родитељ ће припремити храну за дете, а она ће се у школи чувати у адекватном и дезинфикованом простору (фрижидеру);
 • Родитељи треба да обезбеде  посебну флашицу са  водом за своје дете која ће бити само за његове потребе током боравка у школи;
 • Деца ће за време боравка у школи пратити ТВ наставу и радити домаће задатке;
 • Родитељи ће доводити децу до уласку у школу ( уз обавезно ношење заштитних  маски) где ће прихват извршити дежурни наставник;
 • Родитељи имају обавезу да  сваког јутра мере  температуру себи и свом детету и да у случају повишене температуре не доводе дете у школу и о томе обавесте директора;
 • Укупно особље школе (директор, стручни сарадник, дежурни наставници, секретар, радници на одржавању хигијене и сви остали који су у школи)  морају да носе маске које прекривају уста и нос, као и да редовно спроводе мере хигијене,  посебно прање руку сапуном и водом у трајању 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно нос, уста и очи пре прања или дезинфекције руку.

У Панчеву                                                                  Директор школе

08.05.2020.год                                                           Раде Барјактаровић

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *