Продужени боравак

Рад у продуженом боравку организоваће се  у складу са Правилником  о ближим  условима организовања  целодневне наставе  и Продуженог боравка  ( Службени гласник РС ,бр. 77/2014) и  уз примену  свих прописаних епидемиолошких мера  заштите, са посебним  нагласком на организацији исхране и слободног времена ученика.

     У школској 2021 /2022. години  рад  у продуженом  боравку  реализоваће се  у  две групе које ће сачињавати ученици првог односно  другог разреда , укупно  до 60 ученика. Рад у боравку почиње у 07,00 часова, а завршава се када родитељи дођу по децу у поподневној смени, око 17 часова.

 Једну групу чине ученици првог разреда, а другу ученици другог разреда.  Ако први разред иде на редовну  наставу пре подне за њих ће настава у продуженом боравку почињати у 11 часова и 30 минута па све док родитељи не дођу по своју децу,  а најдуже до 17,00 часова. Ако ученици   првог разреда редовну наставу похађају после подне за њих настава у боравку почиње у 7,00 часова и траје до почетка редовне наставе.  Исто важи за ученике другог разреда с тим што ће они наставу  похађати у супротној смени у односу на ученике првог разреда. 

Са ученицима првог разреда  у боравку ће радити наставница разредне наставе Весна Шукер, а са ученицима другог разреда наставница разредне наставе Биљана Анђелковић.

Смене се мењају на две недеље.


О Б А В Е Ш Т Е Њ Е – Продужени боравак током трајања епидемије Covid-19

У складу са инструкцијама  Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а  у вези са поступањем основних школа за пријем ученика у продужени боравак током трајања епидемије COVID -19 обавештавамо вас следеће:

 • Продужени боравак почиње са радом 11. маја 2020.године;
 • Анкетирани су родитељи ученика који су пре ванредног стања били укључени у рад продуженог боравка;
 • Извршена је дезинфекција школских просторија, прибора и опреме у складу са прописима који се односе на здравствену заштиту становништва од заразних болести;
 • Обезбеђена је довољна количина личне заштитне опреме за запослене и средстава за дезинфекцију;
 • Продужени боравак је отворен само за децу чији родитељи су исказали ту потребу због обавеза на радном месту;
 • Родитељи могу доводити децу радним даном  најраније у 7,30 часова, а по ученике доћи најкасније у 16,30 часова;
 • Потребно је да  оба родитеља/самохрани родитељ донесу доказ (потврду) о  ангажовању од послодавца ;
 • Обавеза родитеља је да обавести дежурног наставника да ли ће дете доћи следећи дан;
 • Деца би требало да доручкују кући, а родитељ ће припремити храну за дете, а она ће се у школи чувати у адекватном и дезинфикованом простору (фрижидеру);
 • Родитељи треба да обезбеде  посебну флашицу са  водом за своје дете која ће бити само за његове потребе током боравка у школи;
 • Деца ће за време боравка у школи пратити ТВ наставу и радити домаће задатке;
 • Родитељи ће доводити децу до уласку у школу ( уз обавезно ношење заштитних  маски) где ће прихват извршити дежурни наставник;
 • Родитељи имају обавезу да  сваког јутра мере  температуру себи и свом детету и да у случају повишене температуре не доводе дете у школу и о томе обавесте директора;
 • Укупно особље школе (директор, стручни сарадник, дежурни наставници, секретар, радници на одржавању хигијене и сви остали који су у школи)  морају да носе маске које прекривају уста и нос, као и да редовно спроводе мере хигијене,  посебно прање руку сапуном и водом у трајању 20 секунди или средством на бази 70% алкохола. Не додиривати лице, посебно нос, уста и очи пре прања или дезинфекције руку.

У Панчеву                                                                  Директор школе

08.05.2020.год                                                           Раде Барјактаровић

Writing essays for money has many advantages. It is quick and simple. All you need to do is complete an order form, choose the essayist you want to hire and then pay. More orders, more discounts. Loyal customers receive essay righter bonuses. This all happens within moments. You can earn cash immediately without having to spend all day at your computer. The process is also convenient in that you can keep track of your work and make changes to it.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *