Почетак школске 2020/2021 године

Информације о пријему ученика I и V разреда и терминима почетка наставе по групама.