ОБУСТАВА НАСТАВЕ

Покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице донео је:

ОДЛУКУ

Прекида се образовно васпитни рад у установама образовања и васпитања – предшколским установама, основним и средњим школама на територији аутономне покрајине Војводине у периоду од 12.фебруара закључно са 21. фебруаром 2020.године, због безбедности и здравља деце, ученика и запослених, а услед регистровања интензитета вируса грипа изнад епидемијског прага.

11. фебруар 2020.године