НАСТАВАК НАСТАВЕ

У понедељак, 24.фебруара.2020.године, настављамо са наставом у II полугодишту.

Преподневна смена ученици: I, IV, V, VI, VII и VIII разреда

Поподневна смена ученици: II и III разреда

20. фебруар 2020.године