Колектив

Директор школе: Раде Барјактаревић

Секретар школе: Маја Миладиновић

Педагог: Јасна Капор

Библиотекар: Алиса Зарубица

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК:

Весна Шукер

Биљана Анђелковић

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

I разред

Весна Стокић

Родика Малица

II разред

Бранка Величковић

Наташа Нићифоровић

III разред

Драгана Мађаров

Горица Ракиџић

IV разред

Виолета Васић

Гордана Ђерфи

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

Српски језик и књижевност

Здравка Лазић

Маја Бошковић

Енглески језик

Адријана Вамош

Милица Шимрак

Снежана Најдовски

Француски језик

Гордана Вишекруна

Ликовна култура, Цртање, сликање и вајање

Зорица Рајковић

Ивана Новаков

Милица Илић

Музичка култура, Хор и оркестар

Никола Јаћимовић

Математика

Мартина Керекеш

Даница Миладиновић

Физика

Ирена Јовановић

Хемија

Весна Дробњак

Биологија

Анђелија Митровић

Географија

Зорица Стојковић

Сања Стојановић

Историја

Душица Ђурђев

Данијела Пантовић

Техничко и инфоматичко образовање, Техника и тенологија

Золтан Бисак

Информатика и рачунарство

Олгица Ердељан

Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање, Обавезне физичке активности, Изабрани спорт

Мејрема Станковић

Драган Првулов

Верска настава

Љубица Радојичић Месарош

Грађанско васпитање

Здравка Лазић

Маја Бошковић

Гордана Вишекруна

Душица Ђурђев

ТРЕЋИ ЦИКЛУС ООО НАСТАВЕ:

Андрагошки асистент: Александра Анђелковић

Српски језик: Маја Бошковић

Математика: Марина Бојанић

Енглески језик: Бранка Коларов

Биологија: Анђелија Митровић

Географија: Звонко Нићифоровић

Историја: Љиљана Хрнчић

Физика: Ирена Јовановић

Хемија и примењене науке: Весна Дробњак

Дигитална писменост: Золтан Бисак

Предузетништво: Мејрема Станковић

Основне животне вештине и одговорно живљење: Јасна Капор

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

Верослава Чалић

Бојана Станић

Бранка Драгић

Мирјана Николић

Властимир Петрушевић

Дејан Јакоб

Маја

Милош Крстић