Колектив

Директор школе: Раде Барјактаревић

Секретар школе: Маја Миладиновић

Педагог: Јасна Капор

Библиотекар: Алиса Зарубица

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК:

Весна Шукер

Ивана Копривица

РАЗРЕДНА НАСТАВА:

I разред

Драгана Мађаров

Горица Ракиџић

II разред

Виолета Васић

Гордана Ђерфи

III разред

Весна Стокић

Родика Малица

IV разред

Бранка Величковић

Наташа Нићифоровић

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА:

Српски језик, Српски језик и књижевност

Здравка Лазић

Маја Бошковић

Енглески језик

Бранка Коларов

Милица Шимрак

Данијела Ранковић

Француски језик

Гордана Вишекруна

Ликовна култура, Цртање, сликање и вајање

Зорица Рајковић

Ивана Новаков

Милица Илић

Музичка култура, Хор и оркестар

Никола Јаћимовић

Француски језик

Гордана Вишекруна

Математика

Мартина Керекеш

Даница Миладиновић

Физика

Ирена Јовановић

Хемија

Весна Дробњак

Биологија

Анђелија Митровић

Географија

Звонко Нићифоровић

Сања Стојановић

Историја

Душица Ђурђев

Данијела Пантовић

Техничко и инфоматичко образовање, Техника и тенологија

Золтан Бисак

Информатика и рачунарство

Олгица Ердељан

Физичко васпитање, Физичко и здравствено васпитање, Обавезне физичке активности, Изабрани спорт

Мејрема Станковић

Небојша Петровски

Верска настава

Љубица Радојичић Месарош

Грађанско васпитање

Здравка Лазић

Маја Бошковић

Гордана Вишекруна

Душица Ђурђев

ТРЕЋИ ЦИКЛУС ООО НАСТАВЕ:

Андрагошки асистент: Александра Анђелковић

Српски језик: Маја Бошковић

Математика: Марина Бојанић

Енглески језик: Бранка Коларов

Биологија: Анђелија Митровић

Географија: Звонко Нићифоровић

Историја: Љиљана Хрнчић

Физика: Ирена Јовановић

Хемија и примењене науке: Весна Дробњак

Дигитална писменост: Золтан Бисак

Предузетништво: Мејрема Станковић

Основне животне вештине и одговорно живљење: Јасна Капор

ПОМОЋНО ОСОБЉЕ:

Верослава Чалић

Бојана Станић

Бранка Драгић

Мирјана Николић

Властимир Петрушевић

Дејан Јакоб

Маја

Милош Крстић

So, bear in mind that the author you hire should have the ability to give you an initial study, which reveals your imagination and not only pass the reader write a essay for me .