Школа некад и сад

Основна школа „Ђура Јакшић“ налази се у улици Лава Толстоја бр. 30, у згради која је сазидана 1912. године за потребе овог краја Панчева. Настава Државне основне школе са забавиштем почела је 1. септембра 1913. године.

1953. године школа добија име „Ђура Јакшић“.

Адаптација, доградња и реконструкција школе  урађена је 1981. године- дограђени су нови мокри чворови, претрешен је кров, урађене нове електро и водоводне инсталације и уведено централно грејање на гас.

Школа је једна од десет основних школа у граду. По броју ученика и одељења спада у ред мањих школа, али по традицији је једна од најстаријих и најуспешнијих.  У школи се  успешно  реализује и настава  oсновног образовања одраслих. Школски тим наше школе прошао је неопходну обуку, чиме је оспособљен за рад са одраслим полазницима. Школа  је  2013.  године верификована  за рад у ООО .

С   обзиром да се школа налази у ужем центру града, повезана је мрежом улица, тако да је доступна ученицима који живе на локацијама које су удаљене од школе. Захваљујући тако повољној локацији и близини аутобуске станице, нашу школу похађају и ученици из удаљених делова града, као што су Скробара,  Дубока Бара,  Баваништански пут и Стари Тамиш. За долазак у школу, као и повратак у ова насеља користи се  бесплатан локални превоз, а  Град Панчево је  обезбедио средства.

Специфичност је да виши разреди, тј. ученици 5. до 8. разреда, похађају наставу само у преподневној смени, што одговара великом  броју родитеља, а нарочито ученицима који се баве спортом,  јер се већина тренинга одвија у вечерњим сатима.

И ове школске године уписано је два одељења првог разреда.   Евидентно је да се број уписаних ученика у школу повећава сваке године, а и велики је прилив ученика у осталим разредима.

Већина ученика I и II  разреда  похађа продужени боравак.. Заинтересованост родитеља  и ученика је изнад свих очекивања. Од ове године настава у продуженом боравку организована је у две групе,  а деци  и родитељима је  олакшано праћење наставе и боравак у школи. Ове године  у продужени боравак уписано је  70   ученика .

Без обзира на све отежавајуће околности наметнуте  споља, оно што карактерише нашу школу, јесте огромна преданост свом позиву, видљива љубав према деци, перманентно неговање позитивног духа и промовисање суштинских и квалитетних  породичних и животних вредности. Захваљујући свему томе наша школа је једна од ретких где се повећава број уписаних ученика.

На почетку шк. 2019/2020. године уписано је 348 ученика у 16 одељења, и то осам од I до IV разреда и осам од V до VIII разреда.   И ове школске године, у свим разредима  има  по 2 одељења.

Уписани су и полазници трећег циклуса  циклуса  ООО,  једно одељење од 15 – 20  полазника.

  1.  циклус похађају полазници од I-IV  разреда.
  2. циклус полазници V и VI разреда
  3. циклус полазници VII  и VIII разреда.

Сваки циклус траје по годину дана, а након завршеног трећег циклуса добијају сертификат о завршеној основној школи.

Треба напоменути да  ће се од ове школске године изучавати нови предмети у VII разреду. То су: информатика као обавезан предмет, техника и технологија, физичко и здравствено васпитање и физичке активности.

Осим тога у V, VI и VII разреду ученици ће се обавезно опредељивати за једну слободну активност.

Ученици III и IV  разреда имају обавезне и изборне предмете.

У I и II разреду ради се по програму   пројектне наставе. Обавезни предмети су: српски језик, математика, свет око нас, физичко васпитање, ликовна култура, музичка култура. Изборни предмети су: енглески језик,  грађанско васпитање, веронаука, чувари природе у 3.разреду ,  чувари природе  и народна традиција  у IV разреду.

Од V-VIII разреда поред грађанског васпитања и веронауке у наредној години  ученици су се определили за следеће изборне предмете:  цртање, сликање и вајање   и , информатика   у  VIII разреду  а цртање, сликање и вајање и хор и оркестар као слободне активности у V, VI и VII разреду.

У првом и другом  разреду изводиће се пројектна настава. И ове године биће описно оцењивање у првом,  док ће се у осталим разредима ученици оцењивати бројчано.

With essay writing solutions, the essay will get extra consideration, helping the pupil https://www.androidheadlines.com/2020/06/6-essential-apps-for-writers-journalists-bloggers.html to land a place in the college of their choice.